Esimese nädala kokkuvõte

Esimesel nädalal, mis oli suuresti mõeldud kursusele sisseelamiseks ja teemadega tutvumiseks, on möödunud. Järgnevalt teen nädalast lühikese kokkuvõtte.

Üks esimese nädala ülesannetest oli end tutvustada teistele osalejatele ja ka õppejõududele läbi oma ajaveebi. Selle ülesandega on enamik teist hakkama saanud ning kõik minuni jõudnud osalejate ajaveebide aadressid on leitavad kursuse ajaveebi parempoolsest menüüst (Osalejad). Kes ei ole veel oma ajaveebi aadressi teatavaks teinud, palun seda võimalusel teha.

Veidi sisulisemaks ülesandeks oli eelmisel nädalal koostada mõistekaart mõistekaardist fookusküsimusega “Mille poolest erineb mõistekaart ideekaardist”. Lisaks palusime lisada lühikese omapoolne reflektsiooni selle mõistekaardi koostamise kogemusest.

Kuna paljud osalejatet ei ole varem mõistekaartide koostamisega väga inensiivselt kokku puutunud, siis esimesele praktilisele ülesandele tuli palju erinevaid vastuseid. Marje esitas koduse töö Venni diagrammi kasutades, mis visuaalselt erinevused küll kenasti välja toob kuid seda veidi teisel kujul kui ülesandes palutud. Mõned osalejad aga proovisid kätt juba tarkvaraga, mida tutvustame ka kontaktpäeval 6. märtsil – Cmap Tools. Triinu koostatud mõistekaart nimetatud vahendiga omab kenasti ülevaadet mõistekaardi ja ideekaardi erinevuste kohta kuid loetavust saaks kindlasti parandada korduvate ühenduste grupeerimisega ning kasutatud nooleotste vastupidiste suundadega.  Igal juhul on kõik esitatud variandid (ka neil, keda ma nimeliselt välja ei toonud) õiged ning erinevate inimeste erinevaid nägemusi oli tore sirvida.

Toon veel välja küsimuse, mis tekkis Katrinil koduse töö juures – “… inglise keeles on mõistekaarti, s.t mõisteid ja seoseid palju parem sõnastada, kuna seal ei ole segavaid käändeid, ning nende seoste hilisemal lugemisel tulevad kenasti “täislaused” välja. Eesti keeles tekkis mul küsimus, kas peaks/võiks mõned mõisted käändesse panema või on oluline jätta nad nimetavasse käändesse? Või ei oma see üldse tähtsust?”. Üks võimalik vastus on peidus Katrini postituses kommentaarina. Palun visake pilk peale ning avaldage oma arvamust.

Advertisements
Rubriigid: Kokkuvõted | Lisa kommentaar

Tagasiside andmine õppejõudude poolt

Korraldusliku poole pealt paar vahemärkust kõigile osalejatele:

– Palun kindlasti üle kontrollida, kas teie ajaveebis on lubatud kommentaaride kohene avaldamine. Seda saate teha järgmiselt: haldusvaate (töölaud) – Seaded – Arutelu – “Enne kommentaari ilmumist” valikud – eemaldage “linnukused” valikute juurest (kehtib wordpress.com ajaveebide puhul):

– Õppejõudude poolt hoitakse teie ajaveebidel silma peal jooksvalt ning osalejate ajaveebidesse jagatakse tagasisidet vaid vajadusel (igale postitusele õppejõud ei pruugi vastata). Üldise tagasiside möödunud nädalast postitatakse õppejõudude poolt kursuse ajaveebi peale koduse töö esitamise tähtaega.

Kes ei ole veel postitanud oma ajaveebi aadressi kursuse ajaveebi, palun tehke seda esimesel võimalusel. Jõudu tööle!

Rubriigid: Üldine info | 1 kommentaar

Kontaktpäev

Tänase hommiku seisuga on oma eelistusest kontaktpäeva toimumise kohta teada andnud 6 kursuslast ning mõlemad õppejõud. Tulemustele toetudes sulgen hääletuse hetkeseisuga ning kinnitan kontaktpäeva toimumise aja: 6. märts 10.00 – 11.30.

Kohtume Tallinna Ülikooli peamaja viiendal korrusel ruumis T-510.

Kursuslased, kes erinevatel põhjustel ei saa kontaktpäevast osa võtta, saavad toimunut järelvaadata salvestuselt, mille avaldame kursuse ajaveebis mõne päeva jooksul peale kontaktpäeva.

Autoga tulijatele on siin juhendid tasuliste parkimisalade kohta, neist kõige lähem asub aadressil Tuukri 56.

Rubriigid: Kontaktpäev | 2 kommentaari

Esimese nädala ülesanne

Asume sellel nädalal praktiliste tegevuste juurde. Teemaks esimesel nädalal on mõistekaart õppetöös, mille raames käsitleme järgmiseid teemasid:

  • Mõistekaardi mõiste, teoreetiline taust
  • Mõistekaartide ajalugu
  • Põhimõisted ja seonduvad õppimisteooriad
  • Mõistekaart ja ideekaart: sarnasused ja erinevused
  • Mõistekaardi koostamise reeglid ja metoodika

Selle nädala eesmärkideks on ülal loetletud teemadega tutvumine kasutades esimese nädala lugemismaterjali nii mõistekaardi kui ideekaardi kohta. Lugemismaterjali leiate Lugemismaterjali lingi alt.

Ülesanded sellel nädalal:

1. Tutvuge õpijuhisega ja looge endale ajaveebid (kui teil olemasolev puudub), mida kursuse jooksul saate kasutada. Postitage oma ajaveebi (blogi) aadress käesoleva postituse kommentaaridesse koos oma nimega.

2. Tutvuge esimese nädala lugemismaterjaliga ning koostage oma mõistekaart vabalt valitud tarkvaraga (võib ka paberi-pliitatsiga koostatud mõistekaardi üles pildistada ning oma ajaveebi postitada). Mõistekaardi fookusküsimuseks on: “Mille poolest erineb mõistekaart ideekaardist”. Lisage ka lühike omapoolne reflektsioon selle mõistekaardi koostamise kogemusest blogipostitusena. Ka mõistekaart ise palun blogpostitusse lisada.

3. Samasse postitusse kirjutage ka paar tutvustavat lauset teist endast ning kirjeldage, millised ootused on teil käesoleva kursusega.

Selleks, et teie postitusi oskaksime leida, palun kindlasti kõigil kommentaaridesse jätta oma ajaveebi aadress. See on ühekordne tegevus, järgnevate ülesannetega seda enam tegema ei pea. Samuti võite kommentaaridesse  jätta küsimusi kursuse kohta üldiselt, vastame neile esimesel võimaluse.

Ülesandele vastamise tähtaeg on teisipäev 28. veebruar.

Jõudu tööle!

Rubriigid: Ülesanded | 6 kommentaari

Kontaktpäeva aja planeerimine

Kontaktpäeva kokku leppimiseks olen püsti pannud veebipõhise hääletuse, kus te kõik saate märku anda oma eelistustest kuupäevade ja kellaaegade suhtes:

http://www.doodle.com/smz729575p6nbh73

Teil on võimalik märkida ka mitu aega ja kuupäeva. Aega oma eelistusest teada anda on kuni 20. veebruarini.

Rubriigid: Kontaktpäev | Lisa kommentaar

Mõistekaart õppetöös kursus 2012

Tere kõigile,

Pisikese hilinemisega alustame 20. veebruaril taas veebipõhise kursusega Mõistekaart õppetöös.

Kursuse viivad läbi Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse teadur Mart Laanpere ning Priit Tammets. Kursuse jooksul toimub üks konktaktpäev, mille toimumise päeva lepime üheskoos kokku lähimate päevade jooksul (info selle kohta saadan teile meilile ning panen üles ka siia kursuse kodulehele). Kursuse maht on 2 EAP-d ning tegevused on jagatud 6 nädala peale. Plaani kohaselt lõppeb kursus 2. aprillil.

Kursuse õpijuhis koos ajakava, teemade ja arvestuslike nõuetega asub siin. Kui teil on nimetatud teemade kohta küsimusi või ettepanekuid, siis võite sellekohase kommentaari lisada antud postituse või õpijuhise juurde. Sealt saame me need ilusti kätte ja vastame esimesel võimalusel.

Kursusel kasutame avatud õpikeskkonda, mis tähendab, et me ei kasuta ühtegi keskset õpihaldussüsteemi. Kursusega seotud informatsioon, ülesanded ja õppematerjalid on kõik leitavad siinsest ajaveebist. Kõik küsimused, mis teil kursuse kohta tekivad, saate samuti esitada kas siin ajaveebis (kommenteerides mõnda postitust või lehte) või saates e-maili aadressile tammets@tlu.ee.

Osalemiseks kursusel palun teil sisse seada uus ajaveeb / blog või valida välja mõni olemasolev. Blogi kaudu hakkate te esitame meile oma koduseid töid. Ajaveebi platvormiks võiks olla kas WordPress või Bloggeris. Kasutusjuhendid blogi loomiseks WordPress keskkonnas leiate siit ja Blogger keskkonnas siit.

Õppematerjali leiate ajaveebi menüüpunkti “Lugemismaterjal” alt nädalate kaupa.

Loodan, et kõik on teile selge ning küsimuste puhul võtke julgelt ühendust. Vajadusel võite ka meili saata: Priit Tammets tammets@tlu.ee

Rubriigid: Üldine info | Lisa kommentaar

Kuuenda nädala ülesanne

Ongi käes viimase ehk kuuenda nädala ülesande jagamise aeg. Osalejad, kes on kursusel jõudnud viienda nädalani, saavad tagasisidet jõudumööda oma ajaveebides (vastuse postituse juurde). Teistele aga soovitan pooleliolevad ülesanded-vastused võimalusel ette võtta ning need ikkagi avaldada. Valesid vastuseid ei ole ning tekkinud küsimused saame lahendada kõik koos.

Kuues nädal keskendub mõistekaartide standarditele ja formaatidele. Muuhulgas tuleb jutuks kuidas erinevad mõistekaartide rakendused omavahel tänu nendele suhelda saavad. Näitena puudutame üht võimalikku markeerimiskeelt, milleks on XTM (XML TopicMaps), mida saab kasutada mõistekaartide importimise ja eksportimise juures. Täpsemalt palume teil järgi vaadata 6. nädala lugemismaterjali juurest.

Sellel korral on ülesandeks, nagu ikka, läbi lugeda lugemismaterjal. Samas nädala teemaga seotud ülesannet seekord ei ole. Viimasel korral palun kirjutage oma ajaveebidesse postitus, mis sisaldaks teiepoolset kokkuvõtet kursusest – millised olid teie ootused kursusega ja kuidas need täitusid, milliseid uusi teadmisi teil õnnestus hankida ning kuidas sobis teile kursuse üldine ülesehitus. Samuti hindaksime kõrgelt tagasisidet läbiviijate kohta.

Rubriigid: Ülesanded | Lisa kommentaar