Õpijuhis

Kursuse kestvus: 6 nädalat

Maht: 2 EAP

Õpikeskkond: Kursuse blogi ja õppematerjalid aadressil https://moistekaart.wordpress.com. Igal osalejal on personaalne õpikeskkond oma blogi näol.

Ajakava:

1. nädal: Mõistekaart õppetöös

Käsitletavad teemad:

 • Mõistekaardi mõiste, teoreetiline taust
 • Mõistekaartide ajalugu
 • Põhimõisted ja seonduvad õppimisteooriad
 • Mõistekaart ja ideekaart: sarnasused ja erinevused
 • Mõistekaardi koostamise reeglid, metoodika

Ülesanne: koosta oma mõistekaart vabalt valitud tarkvaraga, fookusküsimuseks: “Mille poolest erineb mõistekaart ideekaardist?”. Lisa ka lühike omapoolne refleksioon selle mõistekaardi koostamise kogemusest blogipostitusena.

2. nädal: Mõistekaartide koostamise tarkvara

Käsitletavad teemad:

 • Arvutisse installeeritavad tarkvarapaketid
 • CMapTools
 • FreeMind
 • Veebiteenused
 • MindMeister.com
 • Bubbl.us
 • Mobiilne tarkvara

Ülesanne: koosta võrdlev analüüs kahe eri tüüpi mõistekaardi-tarkvara kohta. Analüüs peaks sisaldama kahte osa: tekst (blogipostitus) ja mõistekaart.

3. nädal: Mõistekaartide kasutusvaldkonnad

Käsitletavad teemad:

 • Ajurünnakute visualiseerimine
 • Mõtete kogumine ja organiseerimine
 • Teadmushalduse parandamine
 • Valdkonna mõistebaasi korrastamine
 • Ekspertidelt varjatud teadmuse “väljapigistamine”

Ülesanne: Iga alateema juures on üks näide koos ülesandega. Vali üks nendest ülesannetest ja paku välja omapoolne lahendus, postita see oma blogisse.

4. nädal: Mõistekaartide rakendusviisid õppetöös

Käsitletavad teemad:

 • Märkmete tegemine
 • Ajurünnakud
 • Esitluste tegemine
 • Probleemide analüüs ja lahendamine
 • Rühmatööd

Ülesanne: Iga alateema juures on üks ülesanne. Vali üks nendest ülesannetest ja paku välja omapoolne lahendus, postita see oma blogisse.

5. nädal: Mõistekaardid ja hindamine

Käsitletavad teemad:

 • Mõistekaardi-ülesannete tüübid
 • Mõistekaartide hindamiskriteeriumid ja -mudelid
 • Õpitulemuste hindamine mõistekaartide abil

Ülesanne: Loe Priit Reiska poolt kirjutatud peatükki “Haridustehnoloogia käsiraamatus” ja valmista selle põhjal ette hindamismudel õpilase loodud mõistekaardi hindamiseks. Hindamismudelite kohta leiad lisainfot siit: http://hindamismudelid.blogspot.com/

6. nädal: Mõistekaartide standardid ja formaadid

Käsitletavad teemad:

 • Tehnilised standardid
 • Mõistekaartide konverteerimine eri formaatidesse
 • Mõistekaardid ja semantiline veeb
 • Videokonverents kursuse tagasisideks ja koostöös ühise mõistekaardi koostamine.

Ülesanne: ekspordi üks endakoostatud mõistekaartidest vähemalt kolmes erinevas formaadis, millest vähemalt ühte saab importida mõnda teise tarkvarasse ja seda seal siis muuta. Reflekteeri seda kogemust oma blogis.

Kursuse sooritamiseks tuleb esitada:

 • Iganädalased individuaalsed kodutööd (6 tk, kokku 60 punkti)
 • Kursusel õpitu, läbikatsetatu ja juurdeloetu põhjal kokkuvõtvate refleksioonide kirjutamine oma blogisse; kursuse lõpul enesehinnang oma õpitegevustele ja tagasiside kursuse teostusele (20 punkti)
 • Kaasõppijate blogide ja nende kodutööde kommenteerimine (20 punkti)

Kursuse edukaks läbimiseks on vajalik koguda 50 punkti.

Advertisements