4. nädal

4. Mõistekaartide rakendusviisid õppetöös

Sel nädalal keskendume mõistekaardi-tehnika erinevatele rakendusvõimalustele õppetöös. Iga alapeatüki juures on taas üks ülesanne – valige nende seast üks, mis teile endale kõige huvitavam ja kasulikum tundub.

4.1. Märkmete tegemine

Õpilastel võib lasta õpetajapoolse uue osa esitluse ajal või õpikust uut peatükki lugedes teha endale märkmeid mõistekaardi kujul. Mõistekaardi koostamine käib sel juhul, nagu tavaliselt, kolmes faasis: esmalt koostatakse nimekiri teemaga seotud uutest ja varem teada olnud mõistetest, seejärel rühmitatakse mõisted ja ühendatakse seosejoontega, lõpuks korrastatakse mõistekaarti parema loetavuse saavutamiseks. Märkmete tegemiseks koostatud mõistekaardi loob õppija enda jaoks ja seda ei soovitata üldjuhul hinnata.

Ülesanne: lugege läbi Priit Reiska tekst mõistekaartide analüüsist ja koostage loetu põhjal märkmed mõistekaardi kujul.

4.2. Ajurünnakud

Ajurünnakut viiakse mõistekaardi abil läbi sarnaselt eelmisel nädalal kirjeldatuga.

Ülesanne: viige oma õpilastega läbi mõistekaardi-põhine ajurünnak õppetööga seotud teemal. Filmige või pildistage ajurünnaku etappe ja reflekteerige seda kogemust, keskendudes sel viisil läbiviidud ajurünnaku kasutegurile.

4.3. Esitluste tegemine

Mõistekaardi-tarkvara (nt CMapTools) abil saab koostada efektseid esitlusi, mis erinevad traditsioonilisest PowerPointi slaididereast. Selleks tuleb valmis mõistekaardist hakata (hoolikalt läbimõeldud järjekorras) kustutama “saarekesi”, mis  moodustavad selge alamteema. Iga saarekese kustutamise järel tuleb mõistekaardist teha eksport pildifaili kujul. Seda kutsutamise-ekspordi proteduuri tuleb jätketa kuni alles jääb vaid põhimõiste koos 2-5 lähima mõistega. Esitlusel tuleb siis need eksporditud pildifailid lihtsalt vastupidises järjekorras maha mängida (vt näiteks …). Soovi korral võib need pildifailid ka PowerPointi esitluse sisse kopeerida.

Ülesanne: koostage etteantud CMapTools mõistekaardist esitlus, mis koosneb vähemalt viiest sammust. Importige mõistekaardi-etappide pildid PowerPointi esiltuse sisse ja laadige esitlus SlideShare keskkonda. Lõpuks vistutage SlideShare keskkonnas olev esitlus oma blogipostitusse.

4.4. Rühmatöö

Kuigi üldjuhul on mõistekaardi koostamine individuaalne tegevus, võib mõnikord olla kasu selle rakendamisest hoopis rühmatöö vahendina. Sellisel puhul on kindlasti üheks oluliseks eelduseks mõistekaardi-tehnika varasem valdamine kõigi osaliste poolt. Samuti on oluline valida mõistekaardi koostamiseks vahendid (klassitahvel, suur paberlieht, suur ekraan)

Ülesanne: sõnastage oma õpilastele suunatud rühmatöö-ülesanne ühiseks mõistekaardi koostamiseks teie poolt õpetatava aine kontekstis. Ülesanne võiks olla aluseks mingi rühmatöö-projekti tulemuste hindamisel (moodustades siiski vaid ühe osa hindest).

4.5. Probleemide analüüs ja lahendamine

Probleemipõhises õppes on mõistekaardi-tehnikast kasu eelkõige esimeses faasis, mil keskendutakse probleemi määratlemisele. Ülesande püstitamisel ja ettevalmistamisel tuleks lähtuda eelmises lõigus (mõistekaart rühmatööna) toodud soovitustest.

Ülesanne: sõnastage oma õpilastele suunatud rühmatöö-ülesanne uurimusliku õppe probleemipüstituse kohta mõistekaardi abil.

Lisalugemist

Center for Instructional Technology (James Madison University) – Concept mapping: How can we utilize it in our class?

Advertisements

3 Responses to 4. nädal

  1. Pingback: m6ka

  2. Pingback: Neljanda nädala ülesanne | Mõistekaart õppetöös

  3. Pingback: Neljanda nädala ülesanne | Mõistekaart õppetöös

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s