Kursuse kokkuvõte 2012

Olemegi jõudnud kursusega lõpule. Viimased kommentaarid õppejõudude poolt ilmuvad teie ajaveebidesse käesoleva nädala jooksul. Kellel on veel mõni kodune töö esitamata, palume see oma ajaveebi postitada selle nädala jooksul.

Täname teid väga aktiivse osalemise eest ning kohtumiseni uutel kursustel!

Advertisements
Rubriigid: Kokkuvõted | 1 kommentaar

Viienda ja kuuenda nädala ülesanne

Neljanda nädala kodustest töödest laekus terve rida huvitavaid esitlusi (Eve, Katrin S, Katrin U ja Marje). Lisaks soovitan (inglise keeles) lugeda põhjalikku postitust kuidas Maria tunnis koos õpilastega mõistekaarte koostas. Olge julged kaaslaseid kommenteerima ja oma mõtteid nende töödest jagama! Ka endal on alati hea tagasisidet saada.

Sellel nädalal annan teile kahe nädala ülesanded korraga. Seda põhjusel, et viienda nädala ülesanne on viimane, mille kohta palume teil sisulist kodutööd. Kuuenda nädala kirjatükk on juba kokkuvõtlik reflekteerimine.

Viienda nädala teema on aga mõistekaardi abil õpitulemuste hindamise temaatika. Priit Reiska on kaitsnud Kieli Ülikoolis doktoritöö mõistekaartide rakendamisest õpitulemuste hindamisel füüsikatunnis. Teie ülesandeks on läbi lugeda Priit Reiska poolt kirjutatud peatükk Haridustehnoloogia käsiraamatus ja valmistada selle põhjal ette hindamismudel õpilase loodud mõistekaardi hindamiseks. Hindamismudelite kohta leiate lisainfot siit: http://hindamismudelid.blogspot.com/

Kuues nädal keskendub mõistekaartide standarditele ja formaatidele. Muuhulgas tuleb jutuks kuidas erinevad mõistekaartide rakendused omavahel tänu nendele suhelda saavad. Näitena puudutame üht võimalikku markeerimiskeelt, milleks on XTM (XML TopicMaps), mida saab kasutada mõistekaartide importimise ja eksportimise juures. Täpsemalt palume teil järgi vaadata 6. nädala lugemismaterjali juurest.

Sellel korral on ülesandeks, nagu ikka, läbi lugeda lugemismaterjal. Samas nädala teemaga seotud ülesannet seekord ei ole. Viimasel korral palun kirjutage oma ajaveebidesse postitus, mis sisaldaks teiepoolset kokkuvõtet kursusest – millised olid teie ootused kursusega ja kuidas need täitusid, milliseid uusi teadmisi teil õnnestus hankida ning kuidas sobis teile kursuse üldine ülesehitus. Samuti hindaksime kõrgelt tagasisidet läbiviijate kohta.

Aega viienda ja kuuenda nädala ülesannetega anname teile kuni 16. aprillini. Palume võimalusel selleks ajaks lisada ka puuduolevad eelnevad ülesanded, et saaksime teile viimased kommentaarid ajaveebidesse jätta. Kõik tekkinud küsimused palun postitage siia ajaveebi või e-mailile tammets@tlu.ee.

Jõudu tööle!

Rubriigid: Ülesanded, Kokkuvõted | 4 kommentaari

Neljanda nädala ülesanne

Oleme edukalt jõudnud kursusega üle nüüdseks üle poole. Jooksvalt anname Mardiga teile ka tagasisidet teie poolt postitatud vastustele. Kes ei ole veel jõudnud kolmanda nädala ülesande juurde asuda, palun seda võimalusel sellel nädalal teha.

Neljanda nädala teema on mõistekaardi kasutamine ja rakendamine õppetöös. Erinevaid rakendusviise oleme loetlenud üles viis, milledeks on:

  • Märkmete tegemine
  • Ajurünnakud
  • Esitluste tegemine
  • Rühmatöö
  • Probleemide analüüs ja lahendamine

Iga teema juures on ka alamülesanne, mida palume teil võimaluste piires lahendada. Neljanda nädala ülesande esitamise tähtaeg on 3. aprill.

Rubriigid: Ülesanded | Lisa kommentaar

Kolmanda nädala ülesanne

Mõistekaardi-tehnika on leidnud kasutust ka paljudes muudes valdkondades peale pedagoogika. Uuel nädalal käsitleme mõningaid nendest alternatiivsetest rakendusviisidest.

Mõnikord on kasulik vaadata tuttavale vahendile hoopis kõrvalseisja pilguga – ehk on sealt midagi üle võtta ka mõistekaartide rakendamisse õppetöös. Iga teema juures on üks näide koos ülesandega. Valige üks nendest ülesannetest ja pakkuge välja omapoolne lahendus. Ülesanded on pikemalt kirjeldatud kolmanda nädala lugemismaterjali juures.

Ülesande lahendust ootame 26.ndaks märtsiks kuna mõlemad kursuse õppejõud on järgmisel nädalal Eestist eemal ning kokkuvõtteid ja tagasisidet sel perioodil teha-anda ei saa.

Rubriigid: Ülesanded | Lisa kommentaar

Teise nädala kokkuvõte

Täname veelkord neid, kes teisipäevasest konktaktpäevast osa võtsid! Kes ei saanud erinevatel põhjustel kohale tulla ning ka teistele olen eelmisesse postitusse lisanud 3 videot, mis samal päeval üles sai võetud.

Teisel nädalal võrdlesid osalejad erinevaid rakendusi, millega luua mõistekaarte. Minu rõõmuks leidsin nimekirjast mitu sellist, mida ei ole me nimetanud teise nädala lugemismaterjali all. Peale seda kursust need kindlasti sinna lisanduvad.

Katrin Uurmani leidudeks on rakendused Bookvar ja Cayra. Mõlemad on arvutisse paigaldatavad Windowsi rakendused kuid nagu Katrin märkis, on esimese võimalused mõistekaardi loomiseks palju kesisemad. Triinu ülevaade sisaldas ka kontaktpäeval proovitud veebipõhiseid tööriistu Text2MindMap ning väga mitmekülgset Gliffy-t. Uue ja huvitava rakenduse nimetas Katrin Saks aga hoopiski tema kolmanda nädala postituse juures, milleks oli Mindomo.

Rubriigid: Kokkuvõted | Lisa kommentaar

Kontaktpäeva videod

Rubriigid: Kontaktpäev | 3 kommentaari

Teise nädala ülesanne

Teisel nädalal keskendume me erinevatele tarkvaradele, millega mõistekaarte on võimalik luua. Nagu selgus esimesel nädalal, on osalejad eelnevalt kasutanud mitmeid erinevaid lahendusi, näiteks Microsoft Word või PowerPoint kuid vähem spetsiaalseid rakendusi.

Teise nädala lugemismaterjali alt leiate lühikese ülevaate mõnedest programmidest ning viidetest, milles on neid kirjeldatud. Teie ülesandeks on postitada oma ajaveebi võrdlev analüüs kahe erineva mõistekaardi tarkvara kohta. Analüüs peaks sisaldama kahte osa: tekst (arutlus, analüüs) ning mõistekaardid. Mõistekaardid võivad olla ühe teema kohta ja isegi identsed kuid tehtud kahe erineva tarkvara abil.

Kuna meil toimub kontaktpäev 6. märtsil, siis seekordseks koduseks tööks on teil aega kuni 9.märtsini. Kes end mõistekaartide koostamisega väga koduselt ei tunne, saab kontaktpäeval kindlasti nii teoreetilist kui ka tehnilist tuge.

Jõudu tööle!

Rubriigid: Ülesanded | 2 kommentaari